Et terimleri hakkında bilmeniz gerekenler

Et Sözlüğü

Dana uzun but: Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, nua, kontrnua, incik ve pençetayı kapsayan kısımdır.

Dana kısa but: İncik kemiği, orta kemik ve çanak kemiği içeren dana butun, flatosuz ve pençetasız kısmıdır.

Dana orta kemikli kısa but: Dana kısa budun, incik ve çanak kemikleri alınmış halidir.

Kemiksiz kısa but: İncik kemiği, orta kemik ve çanak kemiği içeren dana butun, flatosuz ve pençetasız kısmının kemiklerinden sıyrılmış halidir.

Dana kontrnua: Butun arka tarafında bacak kemiğinin gerisinde, yumurta ile nua arasında yer alan kemiksiz et çeşididir.


Dana nua:
 Butun arka tarafında yandan yumurta ve kontrnua, yukarıda incik ve aşağıda sokum arasında kalan kemiksiz et çeşididi

Dana sokum: Kuyruk omurları ve leğen kemiklerini içine alan butun sağrı bölgesinden çıkan kemiksiz et çeşididir.

Dana tranç: Butun iç tarafında leğen kemiği ile diz eklemi arasında uzanan kemiksiz adale grubu olan et çeşididir.

Dana yumurta: Femur kemiği ve diz kapağını içine alan, aşağı tarafta diz eklemi ve üst tarafta kalça eklemi arasında bulunan kemiksiz et çeşididir.

Dana bonfile: Bel bölgesinin karına bakan iç yüzünde, bel omurları boyunca bel gözünden sokuma kadar uzanan birinci kalite et çeşididir.

Dana kontrfile: Bel omurlarının sırt ve yan çıkıntıları arasında, bel gözünden sacruma kadar uzanan birinci kalite et çeşididir.

Dana t-bone steak: Dana butun kontrfile ve bonfilenin bulunduğu kısmın, pençeta ve 7. tarak kemiğinden ayırarak elde edilen et çeşididir.

Dana pençeta: Arka çeyrekte but ve belin dışında kalan, karın boşluğu duvarını oluşturan, 12 ve 13. kaburga parçaları ve diyaframın bir kısmını içine alan et çeşididir.

Dana incik: Dana gövdesine ait kol ve but parçalarının uç kısımlarından çıkarılan et çeşididir.

Dana gerdan: Boyun omurları, birinci göğüs omuru ve buna bağlı bulunan kaburga parçası arasından çıkan kemiksiz et çeşididir.

Dana döş: Kaburga kemiklerini saran adale grubundan oluşan kemiksiz bir et çeşididir.

Dana kürek: Dana kolun kürek kısmının kemiksiz halidir.

Dana antrikot: Ön çeyreğin 11. göğüs yarım omurlarına bağlı bulunan, butun adale ve kaburgalarının, sırt adaleleri yan kenarlarına 5-10 cm mesafeden kesilmesiyle elde edilen et çeşididir.

Dana pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

Dana sote: Dananın kol ve but etinin 1×1 boyutlarında kesilmiş halidir.

Dana gulaş: Dananın tranç ve kontrnua kısımlarından elde edilir. 3 x 3 ebatlarında düzgün ve temiz olarak kesilir.

Dana strogonof: Dananın kol etinden 1×5 boyutlarında kesilerek hazırlanır.

Dana çöp şiş: Dananın tranç ve kontrfile kısmından elde edilir.

Dana haşlamalık: Dananın nur ve kontrnua kısımlarından elde edilir.

Dana kemikli pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

Dana osso bucco: Dilimlenmiş kemikli but inciğidir.

Dana kıyma: Dana kolun kürek, gerdan ve döş kısımlarından elde edilir.

Dana yemeklik kuşbaşı: Dana kolun kürek, gerdan ve döş kısımlarından elde edilir. 2×2, 1×1, 4×4, 3×3 ebatlarında düzgün ve temiz olarak kesilir.

Kuzu but: Kuzu çatalın ikiye bölünmüş şeklidir.

Kuzu kol: Kuzunun kürek bölümünden hazırlanmıştır.

Kuzu kemiksiz but: Kuzu butunun kemiklerinden ayrılması ile elde edilir.

Kuzu kemiksiz kol: Kuzu kolun kemiğinden sıyrılmış halidir.

Kuzu bonfile: Kuzunun en değerli, yağsız, kemiksiz bel bölgesi etidir.

Kuzu kanat pirzola: Kuzunun göğüs kafesindeki kaburga kısmıdır.

Kuzu döş: Sırt kemiğinden 13 – 14 cm aşağıdan çizilir, kaburgalardan ayrılır.

Kuzu gerdan: Kuzu gövdesinin boyun kısmıdır.

Kuzu incik: Kuzu kol ve/veya kuzu butun uç kısımlarından çıkarılan kemikli ettir.

Kuzu çöp şiş: Kuzu filetodan yapılır.

Kuzu dilimli gerdan: Kuzu gövdesinin boyun kısmıdır.

Kuzu kalem pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

Kuzu kıyma: Kuzunun kol ve döş kısmından elde edilir.

Kuzu kuşbaşı: Kuzu parça etin doğranmış halidir.

Kuzu kuşbaşı yemeklik: Kuzu yağlı parça etin doğranmış halidir.

Kuzu kol fırın: Kemikli kuzu kolun doğranmış halidir.

Kuzu külbastı: Kuzu butun kemiksiz halinin doğranmasıyla elde edilir. Butun incik kısmı ayrılır.